“L'escola ha d'anar a la trobada de la vida i
adaptar-se al món present i futur”

lunes, 12 de septiembre de 2011

MATEMÀTICA


REGLETS

L’objectiu principal dels reglets no és només iniciar-se en la noció de quantitat fins al número 10, sinó anar més enllà.
A més a més d’una gran eficàcia per a la comprensió de conceptes, els reglets potencien la major part de les habilitats característiques del saber matemàtic, tant pel que fa al coneixement dels nombres com a les operacions. Respecte del coneixement dels nombres, que aquí ens ocupa, els seus objectius principals són els següents:
  • Veure les quantitats, per després poder-les imaginar
  • Ajudar els xiquets i xiquetes a familiaritzar-se amb els nombres naturals i a estimar-los.
  • Afavorir el coneixement dels nombres i l’estimació realista de les quantitats.
  • Treballar la base decimal de numeració, tot potenciant la seva comprensió.

No hay comentarios:

Publicar un comentario