“L'escola ha d'anar a la trobada de la vida i
adaptar-se al món present i futur”

domingo, 17 de junio de 2012