“L'escola ha d'anar a la trobada de la vida i
adaptar-se al món present i futur”

martes, 24 de enero de 2012